نام محصول 15 نکته و سوال تضمینی و طلائی مصاحبه های شغلی
فایل دریافت

 15 نکته و سوال  تضمینی  و طلائی مصاحبه های شغلی


15 مورد زیر در بیش از 90 درصد مصاحبه های شغلی اتفاق افتاده است ، پس بهتر است سریع خود را برای جوابگویی به این سوالات آماده نمایید تا در جوابگویی به این سوالات در روز برگزاری مصاحبه دست و پای خود را گم   نکنید


1.خودتان را معرفی کنید ( درباره خودتان بگوئید)

در پاسخ به این سوال باید بین 5 الی 15 دقیقه در مورد رشته تحصیلی ، علایق شغلی ، مهارتها و نقاط قوت تحصیلی و شغلی خود صحبت نمایید. و همچنین مصاحبه کننده ضمن توجه جوابها از زبان شما ، خونسردی یا هیجانی بودن ، وقار و متانت و تواضع یا تکبر و خودبرتربینی  ، طرز بیان شما ، عجول یا غیر عجول بودن ، شمرده یا در هم برهم صحبت کردن  ، دقت در حین کلام یا حواس پرتی در حین کلام و ... شما را با دقت می سنجد.

2. چرا باید شما را از بین اینهمه آدم انتخاب کنیم؟

جواب شما ..... درمورد برتری ها و نقاط قوت و مدارک و مدارج و تجربه های مرتبطتتان بگویید.تا برتری و لیاقتتان ثابت شود.

3. نقاط ضعف شما چیست؟ نظر و قضاوت دیگران درباره نقاط ضعفت را بگو.

مصاحبه کننده با زیرکی می خواهد بداند نقاط ضعف شما مرتبط با کاری که آنها از شما می خواهند میشود یا نه و آیا این نقطه ضعف می تواند در این شغل تاثیر منفی گذارد یا نه.یادتان باشد هرگز دروغ نگویید و با صداقت عمل کنید.

 4.بزرگ ترین نقطه ضعف شما چیست؟

جواب شما .....

5. نقاط قوت شما چیست؟ نظر و قضاوت دیگران درباره نقاط قوتت را بگو.

جواب شما .....

6. بزرگ ترین نقطه قوت شما چیست؟

جواب شما .....

4.آینده خود را در این  سازمان و این شغل چگونه می بینید؟

مصاحبه کننده می خواهد میزان بلندپروازی و آینده نگری  شما در این شغل و جایگاهی که در آینده برای خود در این شغل متصور می شوید را بداند .

5. شما قرار است چندین سال فقط کارمند ساده باشید . با این قضیه می توانید کنار بیایید؟

جواب شما .....

6 . هم اکنون به چه شغلی مشغول هستی ؟ چرا ؟ چرا این شغل را ترک کردی یا میخواهی ترک کنی ؟چه مشاغلی داشتی؟ چرا ترکشان کردی ؟

هر مصاحبه کننده ای از طرح این سوالات اهداف خاص خود را دنبال می کند.

7 . نظر خودت در باره خودت چیست؟ نظر دیگران درباره ات چیست؟دیگران درباره ات چه می گویند.

جواب شما .....

8 . درون گرا هستی یا برون گرا ؟ چرا فکر می کنی که  درون گرا ( برون گرا ) هستی ؟کسی بهت گفته؟ تو کارهای جمعی موفق تری یا انفرادی؟مثال بزن.

جواب شما .....

9 . چندتا برادر خواهر هستین؟ در مورد شغل هاشون و  چندسالشونه و شغل والدینت بگو.

جواب شما .....

10 . از بحرانهای زندگیت بگو و بگو چگونه تونستی حلشون کنی؟

جواب شما .....

11 . عصبانی میشی یا نه؟ عصبانی بشی چکار می کنی؟ در اوج عصبانیت چکار می کنی؟ عصبانی شو ببینم چجوری عصبانی میشی .

جواب شما .....

12 . با ارباب رجوع عصبانی چگونه برخورد می کنی؟

جواب شما .....

13 . اگر بفهمی رئیست مرتکب کار غیر قانونی می شود یا پیشنهاد کار غیرقانونی به تو بدهد چه خواهی کرد؟

جواب شما .....

14 . احتمال دارد مصاحبه کننده از عمد چند تا متلک  و توهین به شما کند تا عصبانیتان کند تا ببیند چه واکنشی نشان می دهید. مثلا بگوید شما به درد اینکار نمی خورید . خیلی جلف هستید . مصاحبه جدی را به شوخی گرفته اید. چرا اینقدر پر ادعا هستید و ...

احتمالا از اینکار هدف خاصی را دنبال می کنند.یا شاید می خواهند ببیند واکنشتان با مشتریان اینچنینی آینده سازمان در این شرایط چگونه خواهد بود.

15 . برخی از مصاحبه کنندگان از ابتدای ورود شما به داخل اتاق و تا خروج کامل شما از اتاق مصاحبه  اصلا روی خوش به شما نشان نمی دهند هیچ گونه لبخندی نمیزنند و با خشم و نفرت کامل با شما برخورد می کنند و گویی دارند از  متهم بازجویی می کنند.

احتمالا از اینکار هدف خاصی را دنبال می کنند.

منبع : گفته های دوستان عزیزی که سالهای اخیر به مصاحبه دعوت شده اند ....

تجربه دوستان : سعی کنید خودتان باشید. با صداقت کامل عمل کنید و از دست دادن فرصت شغلی نهراسید چون روزی رسان همه ما خداوند غنی و بصیر است و به احوال و نیازهای همه ما آگاه است....


طراحی و پیاده سازی :