نام محصول معرفی مشاغل مرتبط با هر رشته تحصیلی
فایل دریافت


   قابل دستیابی برای فارغ التحصیلان مدیریت ، صنعتی ، مالی ، بازرگانی ،حسابداری و مهندسی صنایع ) مشاغل مرتبط با امور اداری، مالی و بازرگانی

حسابدار

حسابرس

مدیر مالی

کارشناس ، مدیر بازاریابی

ممیز مالیاتی

مدیر تولید ، کارخانه

کارگزار بیمه

رئیس شعبه بانک

کارشناس بیمه

سردفتر

کارمند بانک

کارشناس،مدیر روابط عمومی

مدیر،کارشناس آموزش

مسئول دفتر ، منشی

کارشناس ، مدیر کنترل پروژه

تحلیل گر مالی

مشاور مدیریت

کارشناس تحقیقات بازار

مدیر امور اداری

مدیر،کارشناس منابع انسانی

کارشناس کنترل کیفیت

مدیر خرید و تدارکات

کارشناس ، مشاور حقوقی

کارشناس ، مدیر فروشمنبع:سایت همکار:ای استخدام
طراحی و پیاده سازی :