نام محصول معرفی اصل نمونه سوالاتی که برای قبولی در آزمونهای استخدامی باید بخوانید
فایل دریافت

معرفی اصل نمونه سوالاتی که برای قبولی در آزمونهای استخدامی باید بخوانید.

1-   مجموعه نمونه سوالات رایگان سایت که به شکل زیپ شده است (win rar ) می توانید در بالا دانلود نمایید.

چون این نمونه سوالات در وهله اول یک آشنایی کلی با فضای طرح نمونه سوالات استخدامی بخصوص برای کسانی که اولین بار یا دومین بار است که در این آزمونها شرکت می کنند به شما می دهند.و ثانیا برخی از این سوالات گلچینی از بهترین و اصل سوالات متداول استخدامی  می باشند .برای دانلود این مجموعه سوالات روی منوی دریافت در بالای این صفحه کلیک کنید.


2-  بسته ویژه سایت استخدام برتر( اصل سوالات استخدامی سنجش)

بخاطر اینکه مجری  این آزمونها سازمان سنجش می باشد  بنابراین سوالاتی که در این آزمونها آمده استاندارد بوده به عنوان منبع مطالعاتی استاندارد و مرجع برای سایر آزمونهای استخدامی شناسایی و  انتخاب شده اند  و بهمین خاطر مطالعه آن برای تمامی داوطلبان پیشنهاد می شود.شامل بیش از 10 سری سوالات سنجش با پاسخ نامه تشریحی و 2000 نمونه سوال  رایگان پایه و متداول استخدامی که  برای تسلط  بیشتر بر سوالات عمومی و تمرین بیشتر شما در نظر گرفته شده.

برای دریافت اینجا کلیک کنید.


3-اصل نمونه سوالات استخدامی بانکها به علت رقابت شدید و متقاضیان زیاد قبولی در بانک

نام محصول بسته ویژه اصل نمونه سوالات استخدامی بانک ها

- مواد امتحانی موجود در این بسته

مجموعه سوالات دروس تخصصی

90 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد  همراه با پاسخنامه

95 نمونه سوال حسابرسی همراه با پاسخنامه

90 نمونه سوال حسابداری  همراه با پاسخنامه

75 نمونه سوال مدیریت مالی  همراه با پاسخنامه

75 نمونه سوال سیستم عامل  همراه با پاسخنامه

90 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری  همراه با پاسخنامه

115 نمونه سوال پول و بانکداری  همراه با پاسخنامه

75 نمونه سوال ساختمان داده  همراه با پاسخنامه

40 نمونه سوال تئوری مدیریت همراه با پاسخنامه

60 نمونه سوال  تحقیق در عملیات همراه با پاسخنامه

85 نمونه سوال  اقتصاد مهندسی همراه با پاسخنامه

60 نمونه سوال  تئوری احتمال مهندسی همراه با پاسخنامه

مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها

دفترچه بانک سپه سال 87 مقطع دیپلم  90 سوال با پاسخنامه

دفترچه بانک سپه سال 87 مقطع کارشناسی  90 سوال با پاسخنامه

دفترچه سوالات دروس عمومی و حسابداری بانک تجارت سال 86 مقطع  فوق دیپلم   140 سوال با پاسخنامه

دفترچه سوالات دروس عمومی و مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت سال 86 مقطع  لیسانس  140 سوال با پاسخنامه

دفترچه سوالات دروس عمومی و  مجموعه مدیریت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی بانک تجارت سال 86 مقطع  فوق دیپلم  140 سوال با پاسخنامه

دفترچه سوالات دروس عمومی بانک تجارت سال 86 مقطع  فوق دیپلم و لیسانس  140 سوال با پاسخنامه

دفترچه سوالات دروس  عمومی و مدریت ، علوم اقتصادی ، علوم بانکی و بانکداری  بانک کشاورزی سال 92 مقطع  فوق دیپلم و لیسانس  150 سوال بدون پاسخنامه

دفترچه سوالات دروس  عمومی  بانک ملت ادوار گذشته   مقطع  لیسانس  105 سوال  با پاسخنامه

 تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند

-

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییداصل سوالات عمومی و تخصصی  آموزش و پرورش برای جذب آموزگار ابتدایی به علت متقاضیان زیادجذب در این شغل

- نام محصول بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید

- مواد امتحانی موجود در این بسته :

شامل بسته سوالات عمومی سالهای قبل و سوالات دروس تخصصی (همراه با پاسخنامه )

الف : سوالات تخصصی موجود در این بسته :

۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی  همراه با پاسخنامه

۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس  همراه با پاسخنامه

۲۰۰ نمونه سوال سنجش و ارزیابی  همراه با پاسخنامه

۲۰۰ نمونه سوال تعلیم و تربیت  همراه با پاسخنامه

۲۰۰ نمونه سوال تکنولوژی آموزش  همراه با پاسخنامه

ب : مجموعه اول سوالات عمومی موجود در این بسته :

تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩  

٣ دفترچه سوال عمومی (۶٠ سوال سال ٨۴ / ۶٠ سوال سال ٨۶ / ١٠٠ سوال سال ٨٩ (

تعداد مجموع سوالات: ٢٢٠

ج : مجموعه دوم سوالات عمومی موجود در این بسته :

400 نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی  همراه با پاسخنامه

300 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی 100تایی  همراه با پاسخنامه

400 نمونه سوال اطلاعات سیاسی، اجتمامی و مبانی قانونی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی  همراه با پاسخنامه

240 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی/سوالات استاندارد و پر تکرار در دو بسته ی 100تایی  همراه با پاسخنامه

300 نمونه سوال زبان انگلیسی/سوالات استاندارد و پر تکرار  همراه با پاسخنامه

400 نمونه سوال معارف اسلامی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی  همراه با پاسخنامه

300 نمونه سوال ریاضیات و آمار مقدماتی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی 100تایی  همراه با پاسخنامه

تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
اصل سوالات تخصصی رشته حسابداری به علت فارغ التحتصیلان زیاد این رشته و رقابت شدید

   بانک تجارت - رشته: حسابداری

مقطع: فوق دیپلم  

 تاریخ آزمون: 19/5/1386

 مواد امتحانی

15 سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه

15 سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه

15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه

15 سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه

 15 سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه

15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه

50 سوال دروس تخصصی (همراه با پاسخنامه   

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


- عنوان شغلی حسابدار 1 و حسابدار 2 - سازمان شهرداری

- تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92   ( فاقد پاسخنامه (

جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید

تعداد کل سوالات: 240

مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 6 دفترچه

فایل های موجود در این بسته :

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  حسابدار 1  در سال 92

10 سوال آمار و ریاضی

10 سوال حسابداری مالی

10 سوال حسابرسی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  حسابدار 2  در سال 92

10 سوال آمار و ریاضی

10 سوال حسابداری مالی

10 سوال حسابرسی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  حسابدار 1  در سال 91

10 سوال آمار و ریاضی

10 سوال حسابداری مالی

10 سوال حسابرسی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  حسابدار 2  در سال 91

10 سوال آمار و ریاضی

10 سوال حسابداری مالی

10 سوال حسابرسی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  حسابدار 1  در سال 90

10 سوال آمار و ریاضی

10 سوال حسابداری مالی

10 سوال حسابرسی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  حسابدار 2  در سال 90

10 سوال آمار و ریاضی

10 سوال حسابداری مالی

10 سوال حسابرسی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند .

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید-  عنوان شغلی مسئول خدمات مالی سازمان شهرداری

- تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92  (فاقد پاسخنامه )

جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید

تعداد کل سوالات: 120

مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه

فایل های موجود در این بسته :

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  مسئول خدمات مالی  در سال 92

10 سوال مدیریت عمومی

10 سوال حسابداری داخلی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

10 سوال حسابداری مالی

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  مسئول خدمات مالی  در سال 91

10 سوال مدیریت عمومی

10 سوال حسابداری داخلی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

10 سوال حسابداری مالی

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  مسئول خدمات مالی  در سال 90

10 سوال مدیریت عمومی

10 سوال حسابداری داخلی

10 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه

10 سوال حسابداری مالی

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییداصل سوالات استخدامی رشته مدیریت به علت  فارغ التحصیلان و متقاضیان زیاد این رشته

- رشته: مجموعه مدیریت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی- بانک تجارت)

- مقطع: فوق دیپلم  

- تاریخ آزمون: 19/5/1386

- مواد امتحانی

15 سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه (

15 سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه (

15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه (

15 سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه (

15 سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه (

15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)

50 سوال دروس تخصصی (همراه با پاسخنامه (

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


بانک تجارت

رشته: مدیریت بازرگانی و بانکداری

مقطع: لیسانس

تاریخ آزمون: 19/5/1386

- مواد امتحانی :

15 سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه (

15 سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه (

15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه (

15 سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه (

15 سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)

15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)

50 سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه (

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییداصل سوالات  استخدامی متصدی امور دفتری و اداری

- عنوان شغلی متصدی امور دفتری (کاردانی و کارشناسی- سازمان شهرداری

- تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای 90 و 91 و 92  )فاقد پاسخنامه (

جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید

تعداد کل سوالات: 120

مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 3 دفترچه

فایل های موجود در این بسته :

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  متصدی امور دفتری  در سال 92

10 سوال اصول مدیریت

10 سوال اصول بایگانی و دفتر داری

10 سوال اصول حسابداری

10 سوال مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  متصدی امور دفتری  در سال 91

10 سوال اصول مدیریت

10 سوال اصول بایگانی و دفتر داری

10 سوال اصول حسابداری

10 سوال مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

اصل دفترچه سوالات تخصصی شهرداری عنوان شغلی  متصدی امور دفتری  در سال 90

10 سوال اصول مدیریت

10 سوال اصول بایگانی و دفتر داری

10 سوال اصول حسابداری

10 سوال مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند .

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییداصل سوالات تخصصی رشته های کامپیوتر و آی تی

رشته: سخت افزار کامپیوتر - شرکت نفت

- مقطع: کارشناسی و کارشناسی ارشد

- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی سال 18/5/87

- مواد امتحانی موجود در این بسته

60 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه (

30 سوال عمومی شامل ادبیات فارسی و زبان انگلیسی و رایانه (فاقد پاسخنامه)

تمامی موارد دکر شده به صورت یکجا در این بسته موجود میباشند .

اکنون جهت کسب اطمینان بیشتر، شما میتوانید بخش کوچکی از این محصول را مشاهده نموده و سپس در صورت تمایل اقدام به خرید کامل محصول نمایید. جهت دانلود رایگان بخشی از محصول  اینجا  کلیک نمایید

مجموعه ی کامل نمونه سوالات آماده خرید می باشد .

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

عنوان شغلی: کارشناس فناوری اطلاعات- تامین اجتماعی

فایل های موجود در این بسته :

نمونه سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات  )همراه پاسخنامه (

۱۰۰ نمونه سوال درس مهندسی نرم افزار (+ پاسخنامه)

۱۰۰ نمونه سوال درس پایگاه داده (+ پاسخنامه (

۱۰۰ نمونه سوال درس ساختمان داده (+ پاسخنامه (

۱۰۰ نمونه سوال درس سیستم عامی (+ پاسخنامه (

همراه با هدیه ویژه

اصل دفترچه سوالات عمومی تامین اجتماعی سال 93 (بدون پاسخنامه (

۱۵ سوال ریاضیات و آمار مقدماتی

۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی

۱۵ سوال معارف اسلامی

۱۵ سوال زبان انگلیسی

۱۵ سوال شناخت تآمین اجتماعی

۱۵ سوال اطلاعات عمومی (اطلاعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مبانی قانونی (

۱۵ سوال آشنایی مقدماتی با رایانه (مهارتهای ۳، ۴، ۶، ۷A.C.D.L)

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند .

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نمونه سوالات کارشناس شبکه و سخت افزار دستگاه های اجرایی

مواد امتحانی موجود در این بسته :

١ – نمونه سوالات تخصصی آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی  به شرح زیر :

۹۰ نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (+ پاسخنامه)

۷۵ نمونه سوال مدارهای الکترونیکی (+ پاسخنامه)

۱۰۰ نمونه سوال مدارهای منطقی (+ پاسخنامه)

۱۰۰ نمونه سوال معماری کامپیوتر (+ پاسخنامه)

+همراه با هدیه ویژه

٢ – اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در خرداد ۹۴ به شرح زیر :

۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L )

۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی

۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی

۱۵ سوال معارف اسلامی

۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی

۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند .

برای دریافت کلیک کنید


توجه مهم:

به غیر از بسته ویژه (شماره 2 ) برای سایر نمونه سوالات باید از طریق زیر چه در مورد محتوا و چه در مورد خرید ناموفق  از گروه نویسندگان میهن همکار پشتیبانی بگیرید:

تلفن ثابت : ۴۲۲۷۴۴۰۱   (۰۴۱)

آدرس ایمیل    info@mihanhamkar.com

تیکت های من

خریدهای من

تماس با ماطراحی و پیاده سازی :