1398/11/25

كارخانجات نساجي بروجرد جهت تكميل كادر خود از استان يزد جهت كار در شهرستان بروجرد از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كارشناس شيمي صنايع نساجي

   جنسيت: آقا
   داراي سابقه كار مرتبط
   براي كار در سالن رنگرزي (چاپ و تكميل و آزمايشگاه رنگرزي)
   با محل اسكان

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند .

ايميل mohsen2675@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :