1398/11/25

باتوجه به نامه شماره ۳۳۱۱/۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ دانشگاه صنعتي امير كبير مجري آزمون استخدامي، بدينوسيله به اطلاع ميرساند ، نظر به عدم حد نصاب لازم تعداد متقاضيان رشته مهندسي شيمي ، تاريخ آزمون به روز ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ تغيير يافته است: 

ضمنا جهت افزايش تعداد متقاضيان رشته شغلي ((نوبتكار ارشد بهره برداري)) فارغ التحصيلان رشته مهندسي نفت بومي شهرستان هاي لردگان وخانميرزا نيز مي توانند در آزمون مربوطه شركت نمايند.

متقاضيان واجد شرايط رشته مهندسي نفت مي توا نند تا تاريخ پايان روز ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

بديهي است ساير مفاد اطلاعيه قبلي آزمون به قوت خود پابرجاست.

 با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه كيفيت و كميت توليد محصولات پتروشيمي و كمك به خودكفايي ايران اسلامي، شركت كود شيميايي اوره لردگان واقع در استان چهارمحال بختياري در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شركت، از بين متقاضيان واجد شرايط (مرد) و بومي شهرستانهاي لردگان و خانميرزا، بر اساس جدول ذيل، نيروي انساني مورد نياز خود را پس از كسب موفقيت در آزمونهاي كتبي، روانشناسي، مصاحبه عمومي و تخصصي مطابق قوانين كار و تأمين اجتماعي دعوت به همكاري نمايد.

زمانبندي و مدارك مورد نياز جهت آزمون استخدامي شركت «كود شيميايي اوره لردگان»

جدول زمانبندي آزمون

ثبت نام در سامانه و اخذ كد رهگيري ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ لغايت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
ويرايش اطلاعات ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لغايت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مراجعه به سايت و دريافت كارت ورود به جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
برگزاري آزمون كتبي ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

مهلت ثبت نام : ۸ الي ۱۸ بهمن ماه ۹۸ 

                                                    جهت مشاهده متن كامل آگهي 
اينجا كليك كنيد

                                                                      
لينك ثبت نام در آزمون

طراحی و پیاده سازی :