1398/11/09

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

🔹كارشناس برق آقا
🔹كارشناس طراحي آقا
🔹كارشناس برق خانم
🔹كارشناس IT آقا
🔹كارشناس برنامه ريزي
🔹كارشناس كنترل كيفيت آقا
🔹تكنسين فني آقا
🔹حسابداري صنعتي
🔹حسابدار آقا
🔹مونتاژكار قالب هاي فلزي آقا
🔹كارشناس بازاريابي
🔹كارشناس تبليغات

⬅️ از متقاضيان خواهشمنديم  رزومه خود را فقط و فقط با ذكر عنوان شغلي به ايميل زير ارسال نمايند .

📧 job@raad-co.com

طراحی و پیاده سازی :