1398/11/09

مجتمع پتروشيمي لردگان واقع در استان چهارمحال و بختياري در رشته هاي شيمي،  پليمر ، مكانيك ، برق ، الكترونيك و ايمني دعوت به همكاري مي نمايد:

                          زمانبندي و مدارك مورد نياز جهت آزمون استخدامي شركت «كود شيميايي اوره لردگان»


جدول زمانبندي آزمون :

ثبت نام در سامانه و اخذ كد رهگيري : 1398/11/08   لغايت   1398/11/18

ويرايش اطلاعات : 1398/11/19   لغايت   1398/11/20

مراجعه به سايت و دريافت كارت ورود به جلسه : 1398/11/21   لغايت   1398/11/23

برگزاري آزمون كتبي : 1398/11/25                    
آگهي و دفترچه راهنماي آزمون استخدامي شركت «كود شيميايي اوره لردگان»

طراحی و پیاده سازی :