1398/11/09

 يك شركت فعال در حوزه مهندسي، تامين و اجرا پروژه هاي نفت و گاز جهت تكميل پرسنل خود در تهران خوزستان كهگيلويه و بويراحمد به تعدادي كارشناس با مشخصات زير نيازمند است:

🔻عناوين شغلي
🔹سرپرست كارگاه (آقا)
🔹مدير مهندسي (آقا)
🔹كارشناس ارشد پايپينگ (آقا)
🔹كارشناس ارشد مكانيك (آقا)
🔹كارشناس ارشد ابزار دقيق (آقا)
🔹كارشناس ارشد سيويل و سازه (آقا)
🔹كارشناس ارشد فرآيند (آقا)
كارشناس مناقصات (آقا)

متقاضيان محترم خواهشمند است در صورت تمايل رزومه خود را حداكثر تا تاريخ 
1398/11/12 به آدرس ايميل درج شده با ذكر عنوان ايميل ارسال نماييد.

آدرس ايميل: 
jobforepcco@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :