1398/10/20

 هلدينگ معتبر معدني و صنعتي خردايش و توليد كنستانتره سنگ آهن در استان يزد دعوت به همكاري مي نمايد:

۱ سرپرست برنامه ريزي-  ۵ سال سابقه كار - كارشناس صنايع

۲ سرپرست فرآوري و آزمايشگاه-   ۴ سال سابقه كار - كارشناس ارشد فرآوري

۳ كارشناس نگهداري و تعميرات -۲ سال سابقه كار - مهندس مكانيك ، مهندسي برق

۴ تكنسين نگهداري و تعميرات - ۲ سال سابقه كار - كارداني مكانيك ، كارداني برق

انتخاب از طريق برگزاري ازمون و مصاحبه انجام خواهد شد

افراد بومي در اولويت جذب مي باشد

متقاضيان با ذكر عنوان شغلي رزومه خود را به :  
cvresume98@gmail.com ارسال نمايند.  

طراحی و پیاده سازی :