1398/10/20

يك شركت معتبر ساختماني و تاسيساتي جهت پروژه هاي در دست احداث خود از  استان تهران و هرمزگان جهت كار در استان هرمزگان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

مهندس عمران 

   جنسيت:خانم،آقا

با سابقه 15 سال جهت سرپرست كارگاه با مشخصات ذيل :

   آشنايي كامل به فهرست بهاي ابنيه و بعضاً تاسيسات مكانيكي و برقي و بخشنامه ها و آيين نامه هاي مربوط به پروژه هاي عمراني.
   داشتن فن بيان قوي و مذاكرات و روابط عمومي بالا.
   توانايي مديريت اكيپهاي ابنيه و تاسيساتي و...  

مهندس مكانيك (سرپرست اجرايي و ناظر تاسيسات مكانيكي ) 

   جنسيت:خانم،آقا
   با سابقه اجرايي حداقل 10 سال

با مشخصات ذيل:

   آشنايي كامل به فهرست بهاي تاسيسات مكانيكي.
   آشنايي به محاسبات كليه زمينه هاي تاسيسات اعم از فاضلاب ، سرمايش و گرمايش ، آبرساني و سيستم هاي تهويه مطبوع نظير چيلر و فن كوئل و.....
   داشتن دانش اجراي تاسيسات مكانيكي.
   روابط عمومي بالا و فن بيان قوي و توان مذاكره.


مهندس برق (سرپرست اجرايي و ناظر تاسيسات برقي )

   جنسيت:خانم،آقا
   با سابقه اجرايي حداقل 10 سال

داراي تواناييهاي ذيل:

   آشنا به فهرست بهاي تاسيسات برقي و مقررات ملي ساختمان در زمينه تاسيسات برقي.
   دانش اجراي تاسيسات برقي ساختماني.
   روابط عمومي بالا و فن بيان قوي و توان مذاكره.
   آشنا به اصول طراحي تاسيسات برقي و توان ارائه راهكارهاي مناسب جهت اجراي بهينه.

كارشناس كنترل پروژه (مهندسي عمران يا صنايع ) 

   جنسيت:خانم،آقا
   با سابقه حداقل 7 سال
   مسلط به  MSP و داراي مدرك HSE  

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

ايميل

hejob1397@gmail.com 

طراحی و پیاده سازی :