1398/10/20

شركت گلبرگ غذايي كورش يكي از شركت­هاي تابعه گروه صنعتي گلرنگ جهت تكميل نيروي انساني خود جهت كار خود در استان‌هاي تهران، سيستان و بلوچستان، فارس و شهرهاي تهران، چابهار و شيراز از متقاضيان واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي­نمايد:

مدير بازرگاني خارجي 

   جنسيت: آقا
   تعداد: 1 نفر
   حداقل مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني/صنايع
   سابقه كاري مرتبط
   آشنا به قوانين صادرات و واردات،گمركات و ترخيص كالا
   تسلط به زبان انگليسي
   سابقه كار: 7 سال
   شهر: تهران

رئيس بازاريابي خارجي 

   جنسيت: آقا
   تعداد:1 نفر
    حداقل مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني/صنايع
   سابقه كاري مرتبط
   آشنا به قوانين صادرات و واردات
   بازاريابي خارجي
   تسلط كامل به زبان انگليسي
   سابقه كار: 5 سال
   شهر: تهران

مدير كنترل كيفيت 

   جنسيت:آقا
   تعداد: 1 نفر
   حداقل مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد صنايع غذايي
   تجربه مرتبط در صنايع غذايي
   آشنايي با قوانين و الزامات غذا و دارو
   آشنا به سيستم هاي مديريت كيفي
   تسلط به امور مرتبط آزمايشگاهي
   سابقه كار:7 سال
   شهر: تهران

سرپرست مالي 

   جنسيت:آقا
   تعداد: 1 نفر
    حداقل مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد حسابداري
   تسلط كامل به اكسل،امور مالياتي،بيمه،حقوق و دستمزد و حسابداري فروش
   قدرت پاسخگويي به حسابرس
   تهيه لوايح دفاعيه جهت دارايي
   سابقه كار: 5 سال
   شهر: تهران

كارشناسي بازاريابي خارجي 

   جنسيت:آقا
   تعداد:1نفر
    حداقل مدرك تحصيلي:كارشناسي مديريت بازرگاني/صنايع
   آشنايي به زبان انگليسي
   آشنا به امور صادرات و واردات و گمركات و ترخيص كالا
   سابقه كار: 3 سال
   شهر: تهران

كارشناس بازرگاني خارجي 

   جنسيت:آقا
   تعداد:1نفر
    حداقل مدرك تحصيلي:كارشناسي مديريت بازرگاني/صنايع
   آشنايي به زبان انگليسي
   آشنا به امور صادرات و واردات و گمركات و ترخيص كالا
   سابقه كار: 3 سال
   شهر: تهران

كارشناس مالي 

   جنسيت:آقا
   تعداد:1نفر
    حداقل مدرك تحصيلي:كارشناسي حسابداري
   تسلط به حسابداري انبار ،فروش، حقوق و دستمزد، تسهيلات و بهاي تمام شده
   سابقه كار: 3 سال
   شهر: چابهار

كارشناس اداري 

   جنسيت:آقا
   تعداد:1نفر
    حداقل مدرك تحصيلي:كارشناسي مديريت
   آشنا به كليه امور اداري، بيمه، اداره كار، حقوق و دستمزد
   سابقه كار:3 سال
   شهر: چابهار

كارشناس كنترل كيفيت 

   جنسيت:آقا
   تعداد:1نفر
    حداقل مدرك تحصيلي: كارشناسي صنايع غذايي
   تجربه كاري مرتبط در صنايع غذايي
   آشنا و فعاليت در امور آزمايشگاهي و كنترل كيفي و تهيه گزارشات
   سابقه كار:3 سال
   شهر: چابهار

انباردار 

   جنسيت:آقا
   تعداد:1نفر
    حداقل مدرك تحصيلي: فوق ديپلم صنايع/مديريت صنعتي
   سابقه كاري مرتبط
   آشنا به امور انبارداري ترجيحا صنايع غذايي
   آشنايي كامل با كامپيوتر و نرم افزارهاي انبار
   سابقه كار: 3 سال
   شهر: چابهار

كارشناس مالي 

   جنسيت:آقا
   تعداد:1 نفر
    حداقل مدرك تحصيلي: كارشناسي حسابداري
   تسلط به حسابداري انبار، فروش، حقوق و دستمزد، تسهيلات و بهاي تمام شده
   سابقه كار: 3 سال
   شهر: شيراز

كارشناس كنترل كيفيت 

   جنسيت:آقا
   تعداد:1 نفر
   حداقل مدرك تحصيلي: كارشناسي صنايع غذايي
   تجربه كاري مرتبط در صنايع غذايي
   آشنا و فعاليت در امور آزمايشگاهي و كنترل كيفي و تهيه گزارشات
   سابقه كار: 3 سال
   شهر: شيراز


انباردار

   جنسيت:آقا
   تعداد: 1 نفر
    حداقل مدرك تحصيلي: فوق ديپلم صنايع / مديريت صنعتي
   سابقه كاري مرتبط
   آشنا به امور انبارداي ترجيحا صنايع غذايي
   آشنايي كامل با كامپيوتر و نرم افزارهاي انبار
   سابقه كار: 3 سال
   شهر: شيراز


متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه و مدارك و سوابق خود را حداكثر تا مورخ 98/10/30 به ايميل زير ارسال نمايند .

ايميل

hr@golbargfood.com 

طراحی و پیاده سازی :