1398/10/20

شركت معادن گستر پارس ايرسا جهت تكميل پرسنل كارخانه فرآوري مواد معدني خود در استان خراسان جنوبي ،شهرستان فردوس از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مديريت صنعتي 
جنسيت: آقا ، خانم
ترجيحا داراي سابقه كار مرتبط در كارخانجات فراوري مواد معدني
داشتن مهارتهاي لازم
عدم اعتياد و سوء پيشينه كيفري
آزمايشات پزشكي قبل از استخدام
داشتن توانائيهاي جسمي لازم
آشنائي كافي با زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي مربوط به رشته (براي كارشناسي و كارشناسي
ارشد) افراد داراي سابقه كار مرتبط در اولويتند


كارشناس معدن (اكتشاف ، استخراج)
جنسيت: آقا ، خانم
داشتن مهارتهاي لازم
عدم اعتياد و سوء پيشينه كيفري
آزمايشات پزشكي قبل از استخدام
داشتن توانائيهاي جسمي لازم
آشنائي كافي با زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي مربوط به رشته (براي كارشناسي و كارشناسي
ارشد) افراد داراي سابقه كار مرتبط در اولويتند


كارشناس مكانيك(ساخت و توليد)
جنسيت: آقا ، خانم
داشتن مهارتهاي لازم
عدم اعتياد و سوء پيشينه كيفري
آزمايشات پزشكي قبل از استخدام
داشتن توانائيهاي جسمي لازم
آشنائي كافي با زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي مربوط به رشته (براي كارشناسي و كارشناسي
ارشد) افراد داراي سابقه كار مرتبط در اولويتند


كارشناس ارشد فرآوري مواد معدني
جنسيت: آقا ، خانم
داشتن مهارتهاي لازم
عدم اعتياد و سوء پيشينه كيفري
آزمايشات پزشكي قبل از استخدام
داشتن توانائيهاي جسمي لازم
آشنائي كافي با زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي مربوط به رشته (براي كارشناسي و كارشناسي
ارشد) افراد داراي سابقه كار مرتبط در اولويتند


كارداني مكانيك
جنسيت: آقا ، خانم
داشتن مهارتهاي لازم
عدم اعتياد و سوء پيشينه كيفري
آزمايشات پزشكي قبل از استخدام
داشتن توانائيهاي جسمي لازم
آشنائي كافي با زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي مربوط به رشته (براي كارشناسي و كارشناسي
ارشد) افراد داراي سابقه كار مرتبط در اولويتند


كارداني معدن
جنسيت: آقا ، خانم
داشتن مهارتهاي لازم
عدم اعتياد و سوء پيشينه كيفري
آزمايشات پزشكي قبل از استخدام
داشتن توانائيهاي جسمي لازم
آشنائي كافي با زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي مربوط به رشته (براي كارشناسي و كارشناسي
ارشد) افراد داراي سابقه كار مرتبط در اولويتند


مدير دفتر
جنسيت: آقا ، خانم
داشتن مهارتهاي لازم
عدم اعتياد و سوء پيشينه كيفري
آزمايشات پزشكي قبل از استخدام
داشتن توانائيهاي جسمي لازم
آشنائي كافي با زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي مربوط به رشته (براي كارشناسي و كارشناسي
ارشد) افراد داراي سابقه كار مرتبط در اولويتند


از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به شماره واتساپ و يا آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
واتساپ 09216509142
ايميل 
info@parsirsa.ir

طراحی و پیاده سازی :