1398/10/09

شركت پتروشيمي شازند اين شركت در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستاي مسئوليت اجتماعي و با هدف كمك به ايجاد اشتغال پايدار، بر اساس ضوابط، مقررات و آئين نامه استخدامي خود، از بين داوطلبان واجد شرايط، تعدادي نيروي انساني در مقاطع تحصيلي، ديپلم و مشاغل تخصصي بومي شهرستان شازند (شهرها و روستاهاي تابع شهرستان)، فوق ديپلم و ليسانس به صورت استاني (استان مركزي) جذب نمايد.

مهلت ثبت نام : ۱۲ الي ۲۱ دي ماه ۹۸

                                          جهت دانلود فايل شرايط آگهي اينجا كليك كنيد 

طراحی و پیاده سازی :