1398/10/09

در راستاي راهبرد شايسته‌گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت‌گزاري، اين وزارت از متخصصين داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت «رئيس پژوهشگاه نيرو» دعوت به اعلام آمادگي مي نمايد.

الف) 
اهم وظايف و مسئوليت­ ها:


   سياست­ پژوهي به منظور تقويت پيوند بين پروژه­ هاي پژوهشي با رويكردهاي كلان حاكم بر صنعت برق وزارت نيرو
   بهبود سطح تعاملات علمي در سطوح داخلي و بين­ المللي از مجراي عقد قراردادها، تفاهم­ نامه­ ها و انجام پروژه­ هاي مشترك
   رصد، تهيه و اجراي پروژه­هاي نوين در راستاي برطرف ­نمودن مسائل مرتبط با حوزه برق و انرژي
   مديريت و همكاري در اجراي طرح‌هاي كلان و مهم برق و انرژي
   تدوين برنامه و بودجه موردنياز پژوهشگاه جهت ارائه به مراجع ذيربط
   نظارت بر اجراي دقيق مقررات آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي
   تدوين برنامه­ هايي به منظور توسعه علمي مديران و كاركنان پژوهشگاه
   مديريت موثر پژوهشكده ­ها و مراكز تحت پوشش پژوهشگاهب) 
شرايط احراز:

   برخورداري از صلاحيت هاي عمومي انتصاب در بخش دولتي بر اساس قوانين، مقررات و ضوابط ذيربط
   عضويت هيات علمي يكي از دانشگاه ‌ها و يا موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي
   دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته­ هاي فني مهندسي مرتبط با صنعت برق
   آشنايي كامل با ماموريت­ ها و فعاليت­ هاي وزارت نيرو و پژوهشگاه
  
 سابقه آموزشي: سوابق تدريس بلندمدت و يا كوتاه مدت در دانشگاه­ هاي معتبر ترجيحا در مراكز آموزشي وزارت نيرو
   
سابقه پژوهشي: سابقه انجام طرح هاي پژوهشي و انتشار مقالات علمي پژوهشي در مجلات معتبر
   سوابق كاري: برخورداري از حداقل 15 سال سابقه خدمت كه حداقل 5 سال آن مديريت مؤثر در يكي از سمت‌هاي مرتبط باشد.

ج) 
شايستگي‌هاي عمومي و اختصاصي مورد انتظار:

   ويژگي‌هاي شخصيتي، توانمندي‌هاي فردي و اخلاق حرفه‌اي
   توانايي رهبري و مديريت مجموعه و پيگيري كليه حقوق مربوط به مجتمع
   توانايي‌هاي عمومي مديريت (برنامه­ ريزي، سازماندهي، هدايت، تصميم‌گيري، نظارت و كنترل)
   دارا بودن نگرش راهبردي، تحليلي و برنامه ­اي، بينش اقتصادي ، مهارت مذاكره، تعامل و همكاري گروهي
   شناخت محيطي و كافي، تجربه، تخصص و دانش فني مديريت يك پژوهشگاه تحقيقاتي

د ) 
مدارك مورد نياز:

   تكميل فرم درخواست در سايت فراخوان
   نامه درخواست شامل متني با حداقل 800 كلمه و حداكثر 1500 كلمه كه توضيح دهد ويژگي ها و توانمندي هاي متقاضي چگونه با نيازمندي­هاي سمت رئيس پژوهشگاه نيرو متناسب است و چه انگيزه هايي سبب شركت در فراخوان شده است.
   متني در حدود 800 كلمه كه توضيح دهد متقاضي در سوابق خود در زمينه پست مورد نظر چه دستاوردهاي شاخصي داشته است.
   رزومه مديريتي (حداكثر دو صفحه)
   رزومه علمي (حداكثر دو صفحه)

   اطلاعات كامل تماس
   ساير مدارك لازم متناسب با اطلاعات فرم تكميل شده در مراحل آتي اخذ خواهد شد.


توجه:
- تكميل فرم درخواست و ارسال مدارك صرفاً از طريق سايت امكان‌‌پذير است.
- ارزيابي شايستگي­ هاي متقاضيان توسط اعضاي كارگروه بررسي شايستگي­ها بر اساس معيارها و امتياز­دهي متقاضيان انجام خواهد گرفت.
- از برگزيدگان براي دعوت به جلسه مصاحبه، درخواست خواهد شد بدواً برنامه پيشنهادي خود را تنظيم و ارائه نمايند.
- كاركنان شاغل در موسسات زيرمجموعه وزارت نيرو در شرايط مشابه در اولويت قرار دارند.
- حقوق و مزايا مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه برقرار مي­­گردد.
- ثبت درخواست و طي فرايند ارزيابي متقاضيان تا حصول نتيجه نهايي هيچ گونه تعهدي را براي وزارت نيرو ايجاد نخواهد كرد.


                                                                    
"فرم ارسال اطلاعات"

 

                                                                   فراخوان انتخاب رئيس مؤسسه تحقيقات آب

در راستاي راهبرد شايسته‌گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت‌گزاري، اين وزارت از متخصصين داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت «رئيس موسسه تحقيقات آب» دعوت به اعلام آمادگي مي­نمايد.

الف) اهم وظايف و مسئوليت‌ها

   سياست­گذاري و برنامه­ ريزي به منظور تحقق اهداف موسسه در زمينه­ هاي زير:

   توسعه و گسترش پژوهش، توليد و تعميق دانش و فناوري در امور آب با رويكرد آينده­ پژوهي
   اجراي طرح‌هاي پژوهش بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي با هدف دستيابي به دانش فني مورد نياز امور آب
   فراهم ­آوردن زمينه­ هاي متناسب با برنامه‌ها با نگاه ظرفيت­ سازي (انساني، مالي، تجهيزاتي و ...)
   به اشتراك­ گذاري و ترويج نتايج حاصل از تحقيقات و دستاوردهاي علمي
   برگزاري اثربخش دوره‌ها، همايش‌ها و كارگاه‌هاي علمي، تخصصي و آموزشي
   تقويت ارتباط فعال با ساير پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشي و انجمن هاي علمي ـ تخصصي داخلي و خارجي
   بهره‌گيري از جديدترين دستاوردهاي تحقيقات، فناوري و پيشرفت‌هاي علمي در علوم و فنون مرتبط با امور آب
   زمينه‌سازي مناسب براي به كاربردن روش‌هاي جديد علمي و فني براي بهره‌برداري بهينه از منابع آب

   تدوين برنامه و بودجه موردنياز موسسه جهت ارائه به مراجع ذيربط
   نظارت بر اجراي دقيق مقررات آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي
   تدوين برنامه­هايي به منظور توسعه علمي مديران و كاركنان موسسه
   مديريت موثر پژوهشكده­ها و مراكز تحت پوشش موسسه


ب) 
شرايط احراز:

   برخورداري از صلاحيت هاي عمومي انتصاب در بخش دولتي بر اساس قوانين، مقررات و ضوابط ذيربط
   عضويت هيات علمي يكي از دانشگاه ‌ها و يا موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي
   دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته­ هاي فني مهندسي مرتبط با صنعت آب
   آشنايي كامل با ماموريت­ ها و فعاليت­ هاي صنعت آب و مؤسسه
   سابقه آموزشي: سوابق تدريس بلندمدت و يا كوتاه مدت در دانشگاه­هاي معتبر ترجيحا در مراكز آموزشي وزارت نيرو
   سابقه پژوهشي: سابقه انجام طرح هاي پژوهشي و انتشار مقالات علمي پژوهشي در مجلات معتبر
   سوابق كاري: برخورداري از حداقل 15 سال سابقه خدمت كه حداقل 5 سال آن مديريت مؤثر در يكي از سمت‌هاي مرتبط باشد.

ج) شايستگي‌هاي عمومي و اختصاصي مورد انتظار:

   ويژگي‌هاي شخصيتي، توانمندي‌هاي فردي و اخلاق حرفه‌اي
   توانايي رهبري و مديريت مجموعه و پيگيري كليه حقوق مربوط به مجتمع
   توانايي‌هاي عمومي مديريت (برنامه­ريزي، سازماندهي، هدايت، تصميم‌گيري، نظارت و كنترل)
   دارا بودن نگرش راهبردي، تحليلي و برنامه­ اي، بينش اقتصادي، مهارت مذاكره، تعامل و همكاري گروهي
   شناخت محيطي و كافي، تجربه، تخصص و دانش فني مديريت يك مؤسسه علمي- تحقيقاتي

د ) 
مدارك مورد نياز

   تكميل فرم درخواست در سايت فراخوان
   نامه درخواست شامل متني با حداقل 800 كلمه و حداكثر 1500 كلمه كه توضيح دهد ويژگي ها و توانمندي هاي متقاضي چگونه با نيازمندي­هاي سمت رييس موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو متناسب است و چه انگيزه هايي سبب شركت در فراخوان شده است.
   متني در حدود 800 كلمه كه توضيح دهد متقاضي در سوابق خود در زمينه پست مورد نظر چه دستاوردهاي شاخصي داشته است.
   رزومه مديريتي (حداكثر دو صفحه)
   رزومه علمي (حداكثر دو صفحه)
   اطلاعات كامل تماس
   ساير مدارك لازم متناسب با اطلاعات فرم تكميل شده در مراحل آتي اخذ خواهد شد.


توجه:
- تكميل فرم درخواست و ارسال مدارك صرفاً از طريق سايت امكان‌‌پذير است.
- ارزيابي شايستگي­ هاي متقاضيان توسط اعضاي كارگروه بررسي شايستگي­ ها بر اساس معيارها و امتياز­دهي متقاضيان انجام خواهد گرفت.
- از برگزيدگان براي دعوت به جلسه مصاحبه، درخواست خواهد شد بدواً برنامه پيشنهادي خود را تنظيم و ارائه نمايند.
- كاركنان شاغل در موسسات زيرمجموعه وزارت نيرو در شرايط مشابه در اولويت قرار دارند.
- حقوق و مزايا مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه برقرار مي­­گردد.
- ثبت درخواست و طي فرايند ارزيابي متقاضيان تا حصول نتيجه نهايي هيچ گونه تعهدي را براي وزارت نيرو ايجاد نخواهد كرد.


                                                                                                                           
                                                             
 " فرم ارسال اطلاعات"

طراحی و پیاده سازی :