1398/10/09

شركت مهندسي انديشمند شمالغرب در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود ، جهت قرارداد بهره برداري پست هاي انتقال برق، تعداد ۸ نفر از آقايان در رشته ي شغلي اپراتور پست برق، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش ، به ترتيب از بالاترين نمره به صورت قرارداد موقت كارگري با شرايط به شرح ذيل جذب مي نمايد.

                                                  جهت دانلود فايل شرايط آگهي 
اينجا كليك كنيد

                                                        جهت ثبت نام در آزمون 
اينجا كليك كنيد

طراحی و پیاده سازی :