1398/10/09

شركت راهبران فرا سامانه جهت تكميل نيروي انساني خود در مشاغل  ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

كارشناسي استقرار سيستمها                      
آقايان با مدرك حداقل كارشناسي رشته هاي مديريت صنعتي/صنايع/نرم افزار  از دانشگاه معتبر براي رديف شغلي كارشناس استقرار

مسئول دفتر مدير عامل 

خانمها  در رشته علوم سياسي يا اجتماعي يا مترجمي زبان انگليسي براي رديف شغلي مسئول دفتر مدير عامل آشنا با ويندوز و محيط آفيس بخصوص اكسل و اكسس
متولد سال 73و بعد از آن، فقط  ساكن مناطق 22 گانه تهران / الويت با افرادي است كه با نرم افزار هاي مالي   بازرگاني و يا SQL و ابزارهاي  گزارش سازي  آشنائي داشته باشند.
ارسال رزومه به آدرس ايميل
info@farasaman.com

طراحی و پیاده سازی :