1398/10/03

«نيروي پذيرش»

نام شركت: شركت كارگزاري

شهرستان:  كرمان و كرمانشاه 

مدرك تحصيلي: حداقل كارشناسي رشته‌هاي مرتبط

سابقه كار: حداقل 1 سال داراي سابقه كار مفيد و مرتبط

گواهينامه‌هاي حرفه اي: گواهينامه پذيرش سفارش مشتريان

شرايط اداري: مسلط به نرم افزارهاي مجموعه آفيس و امور دفتري 

ساير شرايط: روابط عمومي قوي، متعهد و پيگير

لطفا رزومه خود را با موضوع «
نيروي پذيرش» به آدرس زير ارسال نماييد:

Job.broker20@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :