1397/10/11

استخدام مسئول شعبه آقا جهت يك شركت معتبر در زاهدان تاریخ انقضا :1397/10/11        

يك شركت معتبر و فعال در حوزه حمل و نقلجهت تكميل كادر كاركنان خود در استان سيستان و بلوچستان، زاهدان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مسئول شعبه زاهدان:

جنسيت:

آقا

شرايط احراز:

بازه سني ۲۸ تا ۳۵ سال

حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي مهندسي صنايع و مديريت

حداقل ۴ سال سابقه كار

مهارت در برنامه ريزي و تعريف مناطق ومسيرهاي توزيع و جمع آوري در سطح شهر و استان

مهارت در زمان بندي امور توزيع و جمعآوري

تسلط به انجام امور بازاريابي جهت شناسايي و جذب مشتري

تسلط به تهيه گزارشات تحليلي لجستيكي

مهارت در انجام امور مالي و حسابداري

تسلط در مديريت و استفاده بهينه از منابع مختلف از جمله نيروي انساني و وسايط نقليه

تسلط بر مسيرهاي شهري و بين شهري استان

مهارت در انجام امور انگيزشي و نگهداشت كاركنان

تسلط كامل به نرم افزارهاي Office

داراي روحيه منعطف و انجام كارهاي تيمي

داراي روابط عمومي قوي

مهارت هاي بين فردي

قدرت يادگيري و توان سرپرستي بالا

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان شغلي به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

آدرس ايميل: hr@mahex.com

 

استخدام مدير فني جهت يك كارخانه معتبر دربوشهر تاریخ انقضا :1397/10/18

يك كارخانه معتبر جهت تكميل كادر خود در استان بوشهر از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مدير فني:

تعداد:

يكنفر

شرايط احراز:

مسلط به تاسيسات و برق

با سابقه كاري مرتبط

متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خودرا به ايميل و شماره تلگرام زير ارسال نمايند.

لطفا از تماس تلفني خودداري شود.

آدرس ايميل: ramoozfishfarming@gmail.com

 


 

جذب و پذيرش نيروي امريه استانداري خوزستان تاریخ انقضا :1397/10/18

در اجراي مصوبات فرماندهي كل قوا و درراستاي اصل يكصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد وحدترويه در اجراي فصل هشت قانون خدمت وظيفه عمومي و با عنايت به ظرفيت ايجاد شده و درراستاي استفاده از توان تخصصي فارغ التحصيلان دانشگاهي( ليسانس و بالاتر) مشمول وظيفه(نيروي امريه) و مرتفع نمودن بخشي از كمبود نيروي انساني و براساس سهميه‌هاي ابلاغي وزارت كشور، استانداري خوزستان در نظر دارد نسبت به جذب و بكار گيري داوطلبين برايگذراندن خدمت سربازي به صورت امريه صرفا در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته‌ي واحد‌هاي تابعه اقدام نمايد.

ضوابط و شرايط پذيرش داوطلبان انجام خدمت سربازي در استانداري

الف-رشته هاي مورد پذيرش

كليه رشته‌هاي تحصيلي مرتبط با شرح وظايف وزارت كشور و استانداري

ب-شرايط پذيرش

۱-انتخاب متقاضيان پس از بررسي و نيازسنجي‌هاي لازم صورت خواهد پذيرفت و از خدمات منتخبين صرفا در مناطق محروم و كمتر توسعه

يافته با ظريب محروميت ۵ و بالاتر استفاده خواهد شد.

۲-افراد بومي مناطق كمتر توسعه يافته استان خوزستان از اولويت برخوردار خواهند بود.

۳-متقاضياني كه داراي مدرك و رشته تحصيلي مورد نياز و مرتبط با شرح وظايف وزارت كشور و استانداري مي باشند در اولويت پذيرش قراردارند.

۴-متقاضيان داراي مدرك تحصيلي از دانشگاههاي معتبر با معدل بالا در اولويت پذيرش قرار دارند.

۵-خانواده‌هاي ايثارگران، افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي ( با تاييد از سازمانهاي مذكور) از اولويت برخوردار خواهندبود.

۶-با توجه به فرآيند مربوط به امور جذب بايستي از تاريخ اعزام به خدمت متقاضيان ۹۰ روز باقيمانده باشد.

۷-جذب و بكار‌گيري داوطلبين امريه منوطبه اخذ استعلام و تاييد حراست و گزينش استانداري خواهد بود.

۸-جابجايي و انتقال كاركنان وظيفه ازمحل مصوب تعيين شده ممنوع خواهد بود.

ج- تعهدات داوطلبين

 

۱-داوطلبين متعهد مي‌شوند كه با هيچ يكاز كاركنان شاغل در استانداري داراي وابستگي سببي و نسبي نمي باشند.

۲-دواطلبين متعهد مي‌شوند مدت خدمت سربازي خود را با رعايت قوانين و مقررات نيروهاي مسلح ، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي صادرهاز سوي ستاد كل نيروهاي مسلح و دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا انجام دهند.

۳-متقاضيان متعهد مي‌شوند تمام قوانينو مقررات و بخشنامه‌هاي حاكم بر استانداري و محل كار تعيين شده را رعايت نمايند.

د- تذكرات مهم

۱-تكميل فرم ثبت نام هيچگونه تعهدي برايپذيرش داوطلبين امريه در استانداري ايجاد نمي‌كند.

۲-پذيرش امريه فقط به منظور گذراندن طرحمقدس خدمت سربازي بوده و متضمن هيچ‌گونه تعهد در خصوص استخدام فرد نمي‌باشد.

۳-هرگون اشتباه و يا كتمان حقيقت موجب ابطال تقاضا خواهد شد.

۴-متقاضياني كه ثبت نام مي‌نمايند بايستيفاقد غيبت از نظام بوده و همچنين دوره آموزشي نظامي را گذرانده باشند.

۵-متقاضياني كه سابقه خدمت قبلي ارتش،ناجا سپاه و را داشته باشند نمي‌توانند ثبت نام نمايند.

http://ez1.ir/amrieh/

 

 

 

استخدام نيرو جهت همكار با شركت امتداد عمرانپارس در اهواز تاریخ انقضا :1397/10/18

استخدام نيرو جهت همكار با شركت امتدادعمران پارس براي برداشت مشتركين شبكه توزيع برق اهواز به صورت ميداني و پايش خانه بهخانه .

 

شرايط عمومي: تجربه كار برداشت ميداني و پرسشنامه ا ي مدرك تحصيلي فوق ديپلم به بالا آشنايي به نقشه خواني در گوشي موبايل داشتن گوشي موبايل / تبلت با اندرويد ۶ به بالا جهت نصب نرم افزار داشتن روحيه همكاري گروهي همكاري تمام وقت

شرايط اختصاصي : آشنايي نسبي به خطوط توزيع برق

خواهشمند است رزومه كاري و تحصيلي خودرا به آدرس ايميل خواسته شده ارسال نماييد تا پس از بررسي با شما تماس گرفته شود.

consultant821@outlook.com

تعداد افراد مورد نياز ۲۰ نفر مي باشد.اولويت با افرادي مي باشد كه زودتر اقدام كنند.

 

 

استخدام كارمند اداري خانم در اهواز تاریخ انقضا :1397/10/17

جهت تكميل كادر اداري-مالي يك شركت واقع در شهرك صنعتي شماره ۳ اهواز به افراد واجد شرايط زير نيازمنديم:

كارمند اداري : خانم / فارغ التحصيل رشته هاي حسابداري،كامپيوتر،رياضيات كاربردي،مهندسي فناوري اطلاعات

افراد واجد شرايط  رزومه خود را به آدرس ايميل ementaksa.estekhdam@gmail.com ارسال نمايند.


 

 

استخدام كارشناس فني آزمايشگاه جهت كار دربندرعباس تاریخ انقضا :1397/10/15

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود ازاستان هاي فارس ، كرمان ، هرمزگان جهت همكاري در شهرستان بندرعباس از افراد واجد شرايطزير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس فني آزمايشگاه:

جنسيت:

آقا/خانم

شرايط احراز:

 

كارشناسي ارشد خوردگي و حفاظت از مواد

داراي حداقل ۵ سال تجربه كاري ( پروژه/ آزمون )

رشته مهندسي مواد خوردگي و حفاظت از مواد

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومهخود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

آدرس ايميل: mahmood.zarei1987@gmail.com

 

 

استخدام 3 رديف شغلي جهت شركت توليدي در جزيره قشم تاریخ انقضا :1397/10/15

يك شركت توليد سرب در جزيره قشم، در نظردارد پرسنل واجد شرايط (آقا) با تخصص هاي ذيل استخدام نمايد:

تكنسين فني مكانيك و برق:

شرايط:

-

سرپرست توليد:

شرايط:

با سابقه كار در واحدهاي صنعتي

كارشناس آزمايشگاه:

شرايط:

داراي مدرك كارشناسي يا كارداني

با سابقه كار در آزمايشگاه

آشنا با دستگاه كوانتومتر

 

استان مورد نياز:

اولويت با ساكنين استان هرمزگان و فارسمي باشد

لطفا رزومه كاري خود را با فرمت PDF  به آدرس qadjob@gmail.com ارسال فرمائيد.

شماره تماس: 07635340646

 

استخدام منشي خانم جهت نمايندگي سامسونگ درهمدان تاریخ انقضا :1397/10/15

به يك نفر منشي خانم با روابط عمومي بالاو مسلط به كامپيوتر در نمايندگي سامسونگ واقع در بلوار مدنيِ همدان نيازمنديم.

(مراجعه حضوري از ساعت 10 الي 12 و17 الي 19)

آدرس : بلوار مدني- ابتداي اميركبير-جنب كوچه برج قربان

تلفن : 38251496

.....................................................................................................................................................................بازار کار جهاد دانشگاهی

 

 

 


طراحی و پیاده سازی :