1398/10/03

شركت همكاران سيستم اصفهان در راستاي تكميل منابع انساني خود، از دانش آموختگان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشـــد رشته هاي مهندسي كامپيوتر، مهندسي صنايع، حسابداري، مديريت و علوم پايه در حوزه هاي زير دعوت به همكاري مي نمايد: 

                                كارشناس پياده سازي و پشتيباني نرم افزارهاي سازماني
                                دانش آموختگان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
                              رشته هاي مهندسي كامپيوتر، مهندسي صنايع، حسابداري
                                 علاقه مندان مي توانند رزومه تحصيلي و كاري خود را
                                     به پست الكترونيكي 
esf@systemgroup.net
                                  و يا به شماره نمابر 031-36269119 ارسال نمايند.
 

طراحی و پیاده سازی :