1398/10/03

بيمه پاسارگاد به عنوان يكي ازبرترين و موفق ترين بيمه ها جهت تكميل سرمايه انساني خود از افراد ساكن در استان تهران با شرايط و مزاياي ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

                                                                            نماينده

                                                                           مشاور

شرايط: آقا و خانم / با تحصيلات ديپلم و بالاتر  / فعال و بلند پرواز
برخي مزايا : ■ اعطاي  بيمه تكميل درمان به عضو و اعضاي خانواده آن ■ اعطاي وام يا تسهيلات
■ اعطاي  كارمزد مستمر  و پايدار تا پايان مدت قرارداد ■ اعطاي نمايندگي رسمي فروش از  طرف بيمه مركزي

مخاطبان:  فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف ٬ كارجويان٬ كارمندان و بازنشستگان سازمان هاي مختلف (تا حداكثر 50 سال )

علاقمندان به همكاري و حضور در خانواده بيمه پاسارگاد ميتوانند نام و نام خانوادگي .سن  و مدرك تحصيلي خود جهت دعوت به مصاحبه را به سامانه 
۳۰۰۰۱۲۲۰۰۱۷۴۷۹ ارسال نمايند .

طراحی و پیاده سازی :