1398/09/06

درمانگاه شبانه روزي فرحبخش دعوت به همكاري مي نمايد:

متخصص داخلي

متخصص زنان

پزشك عمومي

دندانپزشك

ارسال رزومه به فكس : ۲۲۵۲۰۸۸۵

تلفن : داخلي ۷ ساعت تماس ۱۴ الي ۲۰   ۲۲۵۱۱۱۱۵

آدرس : بزرگراه رسالت شرق به غرب ، قبل از اتوبان صياد شيرازي

طراحی و پیاده سازی :