1398/09/06

استخدام يك شركت خصوصي در پروژه فولاد سازي در خوزستان 

كارشناس ايمني HSE  
➖داراي مدرك تاييديه صلاحيت ايمني اداره كار
➖سابقه كار كمتر از 5-4 سال
➖ترجيحا بومي خرمشهر -آبادان يا استان خوزستان


سرپرست كارگاه  
➖ليسانس عمران
➖سابقه حداقل بين 6 تا 10سال و ترجيحا بومي خوزستان
➖مسلط به سرپرستي كارگاه هاي كوچك با تعداد نفر زير 20 نفر
➖تسلط كامل به نرم افزارهاي متره و برآورد و صورت وضعيت و مباحث اضافه كاريها و فهرست بها و كليم و ساير موارد اينچنيني ضروري ميباشد.

ارسال رزومه: 
alid.mehr@yahoo.com
 

طراحی و پیاده سازی :