1398/08/23

 يك شركت پيمانكاري ساختمان معتبر جهت تكميل كادر خود در استان فارس از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

🔹سرپرست كارگاه  
🔹مسئول اجراي ابنيه  
🔹مسئول تاسيسات برقي  
🔹مسئول تاسيسات مكانيكي  
🔹سرپرست دفتر فني  
🔹كارشناس دفتر فني  
🔹كارشناس كنترل پروژه  

💢 متقاضيان محترم ساكن شيراز باشند.

⬅️ از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

 
pars97zagros@gmail.com  

 

طراحی و پیاده سازی :