1398/08/23

 شركت خرم زال لرستان در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود ، تعداد ۷ نفرازآقايان، در رشته شغلي سيمبان (شهرستان بروجرد به تعداد ۴ نفر و شهرستان دوره چگني به تعداد ۳ نفر) را از طريق برگزاري آزمون كتبي، آمادگي جسماني ، مصاحبه و گزينش ، به ترتيب از بالاترين نمره به شرط بومي بودن به صورت قرارداد حجمي در چارچوب قانون كار با شرايط ذيل جذب مينمايد:

                               

                                                     جهت مشاهده متن آگهي اينجا كليك كنيد

                                                            جهت ثبت نام 
اينجا كليك كنيد

طراحی و پیاده سازی :