1398/08/23

مجتمع كارخانجات معتبر توليد الياف پلي استر در استان مركزي از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:
حداقل 3 سال سابقه كار مؤثر در 
واحد منابع انساني

ساكن دليجان
معافيت دائم سربازي
توان مديريت پرسنل
آشنا به قانون كار، قوانين سازمان تامين اجتماعي، قوانين ايمني و مسئوليت مدني
با حقوق 4 الي 6 ميليون تومان و بيمه تامين اجتماعي از آغاز شروع همكاري

ايميل: 
synadelijan@gmail.com  

 

 

طراحی و پیاده سازی :