1398/08/23

يك شركت معتبر جهت  تكميل كادر واحد بازرگاني خود در بوشهر از افراد متقاضي با شرايط زير دعوت به همكاري مينمايد:

كارشناس بازرگاني خارجي 2 نفر
تسلط و توانايي مكاتبه و مكالمه به زبان انگليسي
قدرت و توانايي مذاكره سازنده
ترجيحا داراي 2 سال تجربه در زمينه بازرگاني خارجي
تسلط به اكسل و نرم افزارهاي مجموعه آفيس و …
قدرت تحليل داده
توانايي كار در شرايط پر استر

كارشناس بازرگاني داخلي 1 نفر
.قدرت و توانايي مذاكره سازنده
=ترجيحا داراي 2 سال تجربه در زمينه بازرگاني
=آشنايي به نرم افزارهاي مجموعه آفيس (اكسل، ورود و … )
=قدرت تحليل داده
=توانايي كار در شرايط پر استرس
=آشنا به سيستم هاي حسابداري و قدرت تبديل ارز ها

كارشناس امور ثبت سفارشات
(تمام وقت يا پاره وقت) .1 نفر
.قدرت و توانايي مذاكره سازنده
=ترجيحا داراي 2 سال تجربه در زمينه بازرگاني
=آشنايي به نرم افزارهاي مجموعه آفيس (اكسل، ورود و … )
=تسلط به امور ثبت سفارشات
=قدرت تحليل داده
=توانايي كار در شرايط پر استرس
=آشنا به سيستم هاي حسابداري و قدرت تبديل ارز ها و …

متقاضيان ميتوانند رزومه كاري خويش را به آدرس 
commercial183@gmail.com ارسال فرمايند.

(لطفا ايميل رزومه را با عنوان شغلي مورد نظر خويش ارسال فرماييد.)

طراحی و پیاده سازی :