1398/08/23

شركت مهندسين مشاور معتبر جهت تكميل كادر دفتر مركزي و نظارت مقيم در جنوب كشور نياز به مشاغل زير دارد:


كارشناس ارشد اقتصاد بندري جهت مركزي با حداقل ۵ سال سابقه كاري مفيد 

مهندس عمران ترجيحا با گرايش سازه هاي دريايي جهت نظارت بر كارهاي بتني مرتبط با اسكله و موج شكن با حداقل ۱۰ سال سابقه كار مفيد

مهندس عمران جهت نظارت بر كارهاي ابنيه و سيويل با حداقل ۱۵ سال سابقه كار مفيد 

مهندس برق و مكانيك جهت نظارت بر تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمان و محوطه با حداقل ۱۰ سال سابقه كار مفيد 

ارسال رزومه حاوي سوابق تحصيلي به : 
Resume@daryabandar.com

طراحی و پیاده سازی :