1398/08/23

يك شركت معتبر جهت پروژه پتروشيمي در استان بوشهر نياز به افراد با تخصص هاي به شرح زير دارد:

كد شغلي سمت تحصيلات حداقل سابقه كار مفيد به سال
A10 سرپرست امور قراردادها كارشناس ۱۲
A11 سرپرست دفتر فني سيويل/استراكچر فلزي كارشناس ۱۲
A12 سرپرست حراست كارشناس ۷
B6 كارشناس امور قراردادها كارشناس ۱۰
B7 كارشناس دفتر فني /اجرايي، سيويل/استراكچري فلزي كارشناس ۱۰
B8 كارشناس دفتر فني/اجرا – ساختمان هاي صنعتي كارشناس ۱۰
B9 كارشناس نقشه برداري كارشناس ۱۰
C5 سوپروايزر سيويل /استراكچر فلزي فوق ديپلم ۷
C6 نقشه بردار فوق ديپلم ۷
D5 كارشناس ERP/ سيستم هاي كامپيوتري كارشناس ۷
E1 كارشناس QCلوله كشي كارشناس ۷
E2 كارشناس QC نصب تجهيزات كارشناس ۷
E3 كارشناس QC برق / ابزار دقيق كارشناس ۷
E4 كارشناس QC رنگ و عايق كارشناس ۷
E5 كارشناس QC سيويل / استراكچر فلزي كارشناس ۷

شرايط عمومي: مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر

كارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشكي

ارسال رزومه با كد شغلي به : ايميل :
hrm@sazehpad.com  

 

طراحی و پیاده سازی :