1398/08/23

يك شركت معتبر در خوزستان با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد: 

كارشناس مكانيك تجهيزات دريايي (ناظر تجهيزات دريايي )
➖با مدرك حداقل كارشناسي
➖جهت همكاري در بندر آبادان
➖تمام وقت
➖ترجيحا ساكن آبادان يا خرمشهر
➖با سابقه كار حداقل 7 سال


كارشناس پيمان‌ و رسيدگي و cpms
➖با مدرك حداقل كارشناسي عمران
➖با حداقل 5 سال سابقه كار
➖تمام وقت
➖ترجيحا ساكن آبادان يا خرمشهر

ارسال رزومه: 
irateckishjob@gmail.com
 

طراحی و پیاده سازی :