1398/08/13

 «پذيرش سفارش مشتريان»   

نام‌ شركت:   كارگزاري

شهرستان:   كرمانشاه

مدرك تحصيلي: كارشناسي و بالاتر
گواهي نامه هاي مرتبط: اصول بازار سرمايه يا پذيرش
سابقه كار: -
شرايط اداري: -
ساير شرايط: -


لطفا رزومه خودرا با موضوع 
«پذيرش سفارش مشتريان» به آدرس زير ارسال نماييد:👇🏻👇🏻

vandadgroup@gmail.com  

 

طراحی و پیاده سازی :