1398/08/13

 يك كارخانه داروسازي جهت تكميل كادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

مهندس شيمي آقا

   محل كار: شهر زنجان
   رشته تحصيلي: كارشناس ارشد مهندسي شيمي

از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال كنند.

ايميل :  
m.taher@tritapharma.com
 

طراحی و پیاده سازی :