1398/08/13

 يك كارخانه معتبر واقع در شهرستان زرنديه شهرك صنعتي مامونيه در جهت تكميل كادر خود در استان مركزي از افراد واجد شرايط زير ساكن ساوه و زرنديه دعوت به همكاري مي نمايد:

سرپرست آبكاري :   كارشناس شيمي كاربردي داشتن 2 سال سابقه آبكاري قطعات سربي و آلومينيومي و آهني آشنايي كامل با فرآنيد آبكاري آشنايي كامل با فرآيند التراسونيك آشنايي كامل به تركيب رنگها آشنايي كامل به مواد نيكل ,كروم ,مس,رزين و ساير مواد مرتبط به آبكاري ساكن ساوه يا زرنديه

ايميل:  raz.ghiasvand@gmail.com  

طراحی و پیاده سازی :