1398/08/13

يك شركت معتبر در زمينه كشاورزي جهت تكميل كادر خود در استان مركزي،در شهرستان زرنديه خشكرود از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس كشاورزي آقا
گرايش زراعت ، باغباني، گياه پزشكي (دفع افات)، مكانيزاسيون، آبياري
ترجيحا با سابقه
از متقاضيان واجد شرايط و كساني كه تمايل به همكاري در شهرستان زرنديه ، خشكرود خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
ايميل fadak.0256@yahoo.com

طراحی و پیاده سازی :