1398/08/13

شركت مهندسي و مديريت فن آوران ساميك، فعال در زمينه صنايع معدني درپروژه­ هاي خود، جهت تخصص هاي ذيل در شهرستان هاي مختلف افراد واجد شرايط را دعوت­ به ­همكاري مي­نمايد:

۱ 
بندر عباس (هرمزگان)
مهندسي صنايع كنترل پروژه ليسانس (۵ سال) - در صنايع فولادي ۳ نفر

مهندسي مكانيك (گرايش جامدات) - ناظر مكانيك - (نصب تجهيزات) ليسانس ۱۰ سال - در صنايع فولادي - ۱ نفر


۲ سنگان (خراسان)
مهندسي مكانيك سرپرست كارگاه ليسانس ۱۰ سال ۱ نفر
مهندسي عمران ناظر ساختماني ليسانس ۵ سال ۱ نفر
مهندسي برق ناظر برق ليسانس ۵ سال ۱ نفر
مهندسي صنايع كنترل پروژه ليسانس ۵ سال ۱ نفر


۳ قلعه گنج (كرمان)
مهندسي مكانيك ناظر مكانيك (نصب تجهيزات) - ليسانس ۱۰ سال - در صنايع سيمان و آهك - ۱ نفر
مهندسي برق ناظر برق ليسانس ۱۰ سال ۱ نفر

   توضيحات:
   تسلط به زبان انگليسي
   تسلط به نرم­افزارهاي عمومي وتخصصي مرتبط الزامي است.
   جهت ارسال سوابق، سمت و رديف درخواستي ذكر شود.

ارسال مشخصات و سوابق ، حداكثر تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهي از طريق:

E.mail: 
Agahi@somicgroup.ir 

طراحی و پیاده سازی :