1398/08/13

 يك شركت معتبر در حوزه انرژي جهت تامين نيروي انساني متخصص خود از بين داوطلبان استخدام بومي استان هاي اعلام شده، طي آزمون كتبي و مصاحبه حضوري جهت استخدام در نيروگاه سيكل تركيبي قشم به شرح زير دعوت به همكاري مي نمايد.

ويژه داوطلبين  
استانهاي هرمزگان  ، سيستان و بلوچستان ، كرمان ، فارس ، بوشهر و خوزستان (اولويت استخدام  به تشخيص شركت با افراد بومي شهر هاي قشم و بندر عباس ميباشد)

                                                            
دانلود فايل دفترچه راهنماي آزمون

طراحی و پیاده سازی :