1398/08/08

شركت هشت بهشت كيش به افراد زير جهت كار در كارخانه هاي واقع در شهر اصفهان و شهركرد با شرايط زير نيازمند است:

۱- 
مدير توليد 

ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي نساجي

حداقل ۸ سال سابقه كار مرتبط در صنعت نخ ، پلي استر DTY

, DTY

۲- 
كارشناس نساجي ذوب ريسي و تكسچره ۴ نفر

ليسانس نساجي

حداقل ۱ سال سابقه كاري مرتبط

۳- 
انباردار ۲ نفر

آشنا به اصول انبارداري و نساجي

۴- 
كارشناس فني برق و مكانيك ۴ نفر

فوق ديپلم يا ليسانس

حداقل يك سال سابقه كار در صنعت نساجي

از بررسي ايميل هاي بدون عنوان شغلي معذوريم

ايميل : 
info@hbkish.com   

 

طراحی و پیاده سازی :