1398/08/08

شركت مهندسين مشاورهندسه پارس براي تكميل سرمايه انساني خود جهت خدمت در مناطق مختلف و با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:


مهندس عمران با 15 سال سابقه نظارت بر سازه و خطوط لوله دريايي براي كارگاه جنوب
مهندس عمران يا مكانيك با حداقل 7 سال سابقه در زمينه امور پيمان و رسيدگي براي كارگاه جنوب
مهندس معماري با سابقه نظارت بر اجراي ساختمان براي كارگاه جنوب
كارمند اداري - DCC با 3 سال سابقه مفيد ترجيحا آقا در دفتر تهران
مهندس مكانيك يا شيمي صنايع گاز حداقل 3 سال سابقه براي خراسان رضوي
مهندس عمران با 10 سال سابقه نظارت بر سازه هاي دريايي
نقشه كش با 5 سال سابقه در دفتر تهران

علاقمندان مي توانند رزومه كاري خود را حداكثر تا 10 روز پس از درج آگهي با درج عنوان شغلي در 
subject  ايميل به آدرس ايميل ذيل ارسال نمايند.
pgc.engineering@parsgc.com

طراحی و پیاده سازی :