1398/08/08

 يك شركت توليدي در استان كرمان جهت تكميل كادر فني و اداري خود به تخصص هاي زير نيازمند است:

عناوين شغلي :
🔹مدير فني
🔹رئيس برنامه ريزي و كنترل توليد
🔹رئيس برنامه ريزي نگهداري و تعميرات
🔹رئيس تاسيسات جانبي
🔹رئيس برق و ابزار دقيق
🔹رئيس واحد توليد
🔹رئيس واحد تصفيه
🔹رئيس امور كاركنان
🔹سرپرست تراشكاري

⬅️ استان هاي مورد نياز : 
تهران ،فارس ،اصفهان ،البرز ،هرمزگان ،كرمان و يزد

🔅 متقاضيان ميتوانند رزومه خود را به آدرس ايميل : ourfactoryinfo@gmail.com ارسال نمايند.

 

طراحی و پیاده سازی :