1398/07/14

 فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش جهت تكميل كادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كاردان بازرسي آقا

   تحصيلات: حداقل كارشناسي رشته هاي مديريت، حسابداري و ساير رشته هاي فني مرتبط
   داراي حداقل ۲ سال سابقه كار سازماني
   توانايي ارائه گزارش هاي تحليلي

شرح وظايف:

   بازرسي از عمليات و وضعيت فروشگاه ها و انبارها
   تهيه گزارش هاي انطباق و مغايرت

از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان شغلي و نام استان (مثال: كاردان بازرسي-خوزستان) در 
subject به آدرس ايميل : okcs.hrd@gmail.com ارسال كنند.

طراحی و پیاده سازی :