1398/07/14

 يك شركت معتبر نفتي در بوشهر با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد: 

كارشناس برنامه‌ريزي و كنترل‌ پروژه  
➖جهت فعاليت در منطقه كنگان
➖داراي مدرك حداقل كارشناسي مهندسي صنايع، مديريت صنعتي و يا رشته هاي مرتبط
➖داراي مهارتهاي ارتباطي
➖داراي حداقل 3سال سابقه كار مرتبط
➖مسلط به مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه
➖مسلط به تهيه گزارشهاي دوره اي
➖مسلط به نرم افزار هاي كنترل پروژه (P6 ,Excel,...)
➖سن حداكثر 35 سال

⭕️ ارسال رزومه به صورت PDF با موضوع “كنترل پروژه-كنگان” :
📨 
cv.job2019@yahoo.com

طراحی و پیاده سازی :