1398/07/14

 يك شركت معتبر پيمانكاري ساختمان واقع در خرم آباد  جهت تكميل كادر اجرايي خود در استان لرستان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.


✳️  
مهندس عمران 2 نفر

با حداقل 5 سال سابقه كار

✳️  
مهندس تاسيسات برق يا مكانيك 1 نفر

با حداقل 5 سال سابقه كار

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را در قالب PDF به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

آدرس ايميل: 
mrmoradi0313@yahoo.com

 

طراحی و پیاده سازی :