1398/07/14

 يك شركت توليدي صنايع غذايي جهت تكميل پرسنل خط توليد و انبار خود در استان خوزستان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كارگر توليد آقا  
🔹در خط توليد
🔹حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و حداكثر ليسانس
🔹تجربه و سابقه كار فني


راننده ريچتراك آقا
🔹با سابقه كار
🔹جهت انبار

⬅️ از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل :
 info_taknan@takbakery.com ارسال نمايند.

طراحی و پیاده سازی :