1398/07/08

شركت توسعه آهن فولاد گل گهر در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد پيمانكاران خود از بين داوطلبان مرد در مقاطع مختلف به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مصاحبه حضوري و گزينش به صورت قراردادي جذب مينمايد:

۱ 
كارشناس برق ليسانس
۳ سال سابقه كار مرتبط

كارشناس مكانيك ليسانس
۳ سال سابقه كار مرتبط

3كارشناس شيمي ليسانس
۱ سال سابقه كار مرتبط

4كارشناس مهندشي شيمي ليسانس
۱ سال سابقه كار مرتبط

۵ تكنسين متالورژي / شيمي فوق ديپلم


۶ جوشكار ديپلم
۲سال سابقه كار مرتبط

داوطلبان مي بايست مدارك شناسايي (اسكن) شناسنامه ،كارت ملي ،پايان خدمت، مدرك تحصيلي) و رزومه كاري و تحصيلي خود را حداكثر تا تاريخ 
۹۸/۰۷/۱۸ به آدرس ايميل apply@gisdco.ir ارسال نموده و تاييد دريافت را اخذ نمايند.

 

طراحی و پیاده سازی :