1398/07/08

 شركت تلاونگ در راستاي تكميل كادر توليد خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

سرپرست توليد

   حداكثر سن ۳۵ سال
   مدرك تحصيلي : ليسانس صنايع يا صنايع غذايي
   حداقل سه سال سابقه سرپرستي
   آشنا با الزامات و استانداردهاي صنايع غذايي
   توانايي سرپرستي خط توليد
   توانايي برنامه ريزي خط توليد


مدير توليد

   حداكثر سن ۴۰ سال
   مدرك تحصيلي : ليسانس صنايع
   حداقل پنج سال سابقه مديريت
   آشنا با الزامات و استانداردهاي صنايع غذايي
   توانايي مديريت و برنامه ريزي خط توليد

داوطلبان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال كنند .
آدرس ايميل: 
hr@telavang.com

طراحی و پیاده سازی :