1398/06/20

شركت آتيه سازان بيمه سامان (بزرگترين شبكه بيمه اي كشور) از بين متقاضيان داراي شرايط زير از طريق مصاحبه نماينده فعال ميپذيرد.
شرايط لازم:
مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي وبالاتر
اعتبار اجتماعي خوب
داشتن روحيه كار گروهي
داشتن ضامن معتبر
شرايط پذيرش وثبت نام :
متقاضيان در استان خوزستان به ويزه شهرهاي اهواز-آبادان-ماهشهر-دزفول نام ونام خانوادگي ،مدرك تحصيلي،شهر محل سكونت را به سامانه پيامكي ۵۰۰۰۲۲۸۶۱۲۱۷۳۵ ارسال نمايند

  ايميل : n.lravi64@gmail.com 

طراحی و پیاده سازی :