1398/06/13

بيمارستان و زايشگاه خصوصي ايران جهت تامين نيروي انساني در كادر پيراپزشكي خود در استان لرستان، خرم آباد از افراد واجد شرايط زير به صورت تمام وقت و پاره وقت دعوت به همكاري مي نمايد.
1 كارشناس پرستاري 5نفر/ آقا يا خانم 

   حداقل 5سال سابقه كار سوپروايزري

2 كارشناس پرستاري 15نفر/ آقا يا خانم 

   مدرك پايان طرح و حداقل 2 سال سابقه كار در بخش هاي باليني

3 كارشناس مامائي 6 نفر/ آقا يا خانم 

   مدرك پايان طرح و حداقل 2 سال سابقه كار

4 كارشناس اتاق عمل 6 نفر/ آقا يا خانم 

   حداقل سابقه 4 سال كار در اتاق عمل


متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند .
آدرس ايميل: dalvandayat@yahoo.com

طراحی و پیاده سازی :