1398/06/13

موسسه كارآفرينان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به «برگزاري آزمون علمي و مصاحبه تخصصي » جهت تأمين تعداد  ۶۳  نفر نيروي شركتي طبق جدول رشته شغل ذيل، در واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل پس از سير مراحل پبش بيني شده، به عنوان «مجري» اقدام نمايد.

*مهلت ثبت نام از تاريخ  ۱۳۹۸/۰۵/۲۸  لغايت  ۱۳۹۸/۰۶/۰۵  مي باشد

توجه: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الكترونيكي و منحصراً از طريق سامانه موسسه كارآفرينان آوا سلامت به آدرس:http://avasalamat.org  انجام مي‌شود.

(نكات مهم)

۱-  ثبت نام منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت شماره پرونده و كدپيگيري از سامانه مي‌باشد و پس از تاييد نهاييِ فرم اينترنتي توسط داوطلب، اطلاعات آن به هيچ عنوان قابل تغيير نمي‌باشد.

۲- به ثبت نام ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي­شود.

۳-  داوطلب با تكميل ثبت نام و شركت درآزمون صراحتا و بصورت كتبي و با علم كامل اقرار، به آگاهي از مفادآگهي ثبت نام نموده است وحق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

۴-  بعد از ثبت نام و تاييد نهايي امكان ويرايش اطلاعات وجود ندارد، لذا افراد در تكميل فرمهاي مربوطه دقت لازم را به عمل آورند.

۵-  پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، لازم است داوطلبان با استفاده از كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

۶-  قبل از مراجعه به سامانه، اسكن عكس داوطلب طبق توضيحات مندرج در بخش ( نحوه تهيه فايل تصوير داوطلب) دفترچه راهنما تهيه گردد.

۷- كدپيگيري در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نياز بوده لذا در حفظ و نگهداري آن دقت لازم صورت پذيرد.

نكته: اگر براي ثبت نام به كافي نت مراجعه مي كنيد  براي پيشگيري از مشكلاتي كه در ثبت نام برخي داوطلبان در آزمون هاي قبل روي داده است، موارد زير را رعايت نماييد:

۸-  قبل از تاييد نهايي، اطلاعات و به خصوص عكس خود را كنترل كنيد و اين كار را به فرد ديگري واگذار نكنيد.

۹-  تهيه يك برگ پرينت از فرم نهايي ثبت نام با كد پيگيري براي كنترل و نگهداري در پرونده شخصي داوطلب الزامي است

۱۰- وجه ثبت نام را با در نظر گرفتن موارد امنيتي ( ورود پسورد توسط خود فرد، تعويض رمز دوم و ….)  با كارت بانكي خود پرداخت نماييد. لازمه اينكار فعال سازي رمز دوم  براي كارت بانكي مي باشد.   مواردي وجود داشته است  كه در آن عمليات واريز توسط كاربر كافي نت انجام شده و حتي رسيد برداشت نيز صادر گشته ولي به دليل مختل شدن شبكه بانكي تراكنشي صورت نگرفته و وجه بعد از ۷۲ ساعت به كارت فرد برگشت داده شده و متقاضي  نسبت به عدم واريز  مطلع نگرديده است. (كه در اينصورت فرآيند ثبت نام تكميل نگشته و فرد متقاضي مجوز حضور در آزمون را نخواهد داشت. )

جهت اطلاع از شرايط  عمومي و اختصاصي آزمون قبل از ثبت نام حتما دفترچه راهنماي فراخوان را با دقت مطالعه فرماييد.

نكته مهم:

* كليه اظهارات متقاضي در فرم ثبت نام اينترنتي حمل بر صحت ميشود و مدارك لازم پس از اعلام نتيجه آزمون كتبي از برگزيدگان براي مرحله دوم آزمون دريافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شركت در آن، حتي كسب بالاترين نمره در بين شركت كنندگان زماني موثر خواهد بود كه متقاضي واجد كليه شرايط اعلام شده در آگهي باشد. در غير اينصورت ثبت نام و امتحان متقاضي در هر مرحله كه باشد كأن لم يكن تلقي شده و بدون اينكه حقي براي او ايجاد شود، پرونده وي مختومه ميگردد و هيچ وجهي از وجوه دريافتيبه وي مسترد نخواهد شد.

طراحی و پیاده سازی :