1398/06/13

كارخانه معتبر توليدي در شهرك صنعتي ايوانكي واقع در استان سمنان از ساكنين استان سمنان دعوت به همكاري مي نمايد
1 اپراتوردستگاه خم (NC) و دستگاه پانچ 1 نفر -
2 منشي 1 نفر/ خانم 

   آشنا به ms project و مهارت هاي ICDL
   جهت واحد فني و مهندسي

3 رنگ كار الكترو استاتيك (پودري) 1 نفر -
4 نيروي آشنا به شمش كاري 1 نفر 

   با سابقه در تابلو سازي (فشار ضعيف و متوسط)

متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند .
آدرس ايميل: ptc@persiantajhiz.com

طراحی و پیاده سازی :