1398/06/13

 يك شركت معتبر پيمانكاري جهت تكميل كادر حسابداري خود از ساكنين بوشهر و فارس جهت همكاري در بوشهر از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

حسابدار ۲ نفر آقا 

   شركت داراي خوابگاه جهت اسكان مي باشد.

از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال كنند.
آدرس ايميل: a.mirzaee63@gmail.com
 

طراحی و پیاده سازی :