1398/05/22

 شركت معتبر صنايع غذايي واقع در شهرك صنعتي اشتهارد در 10 رديف شغلي استخدام مي نمايد :  
1-مدير كارخانه
•تحصيلات كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي مهندسي صنايع، مكانيك، صنايع غذايي
•ترجيحا 10 سال سابقه كار مديريتي
2-مدير مهندسي صنايع
•تحصيلات كارشناسي يا بالاتر در رشته  مهندسي صنايع
•5سال سابقه مديريت صنايع
3-مدير نگهداري و تعميرات
•تحصيلات كارشناسي يا بالاتر در رشته مهندسي مكانيك
•5سال سابقه مديريت نگهداري و تعميرات
4-مدير تحقيق و توسعه و كنترل كيفيت
•تحصيلات كارشناسي يا بالاتر در رشته صنايع غذايي
•5سال سابقه مديريت در حوزه مربوطه
5-كارشناسي مهندسي صنايع
•تحصيلات كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي مهندسي صنايع 
•3سال سابقه كار در حوزه برنامه ريزي توليد

6-كارشناس نگهداري و تعميرات
•تحصيلات كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي
مهندسي صنايع يا مهندسي مكانيك
•3سال سابقه مديريت در حوزه مربوطه
7-تكنسين تعميرات
•حداقل فوق ديپلم در رشته هاي فني
•5سال سابقه كار فني
8-كارشناس كنترل كيفيت
•حداقل كارشناسي رشته صنايع غذايي
•3سال سابقه كار مرتبط
9-كارشناس اداري
•تحصيلات كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت
•حداقل 5سال سابقه كار مرتبط
10-سرپرست توليد
•حداقل فوق ديپلم ترجيحا رشته هاي فني
•5سال سابقه سرپرستي توليد

ارسال رزومه  به آدرس ايميل: bdr.company98@gmail.com
درج عنوان شغلي در قسمت subject  الزامي است
 

طراحی و پیاده سازی :